حساب کاربری

تفاوت های پست سفارشی و پیشتاز

تفاوت های پست سفارشی و پیشتاز
مقایسه مختصر ارسال به روش پست پیشتاز و پست سفارشی بدین ترتیب می باشد : پست پیشتاز : زمان تحویل : 24 الی 72 ساعت هزینه : بر اساس تعرفه شرکت پست به نسبت وزن پست سفارشی : زمان تحویل : 3 روز ...
admin
X